Tuottajahaku

Kaiken keskus hakee tuottajaa jatkuvaan, osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen.

Kaiken keskus on esittävän taiteen organisaatio, joka keskittyy immersiivisiin, pelillisiin,
vuorovaikutteisiin ja osallistaviin esityksiin. Se on tunnettu myös esittävää taidetta ja
teknologiaa yhdistävistä teoksistaan.

Ryhmän kantavia arvoja ovat moninaisuus, normikriittisyys ja ekologisuus. Nämä arvot
näkyvät pyrkimyksenä etsiä yhä moninaisempia esitysmuotoja sekä moninaisuuden
huomioimisessa suhteessa ryhmän organisaatioon, toimintamuotoihin ja yleisöihin.

Ryhmän taloudellisia tukijoita ovat mm. Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.

Tuottajan työnkuva

Tuottaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä taiteellisen johtajan kanssa.

Työnkuvaan kuuluu sekä yhdistyshallintoa että projektituotantoa. Lisäksi siihen kuuluu
yhdistyksen taloushallintoa, kuten vuosittaiset toiminta-avustushakemukset sekä niiden
raportoinnit.

Projektituotannon osalta työnkuvaan kuuluu mm. poikkeuksellisten esitystilojen hallinnointi,
yhteydenpito teoskohtaisiin viiteryhmiin sekä tiedotus. Teoskohtaisesti tuottajan työtä
pyritään helpottamaan myös hankekohtaisilla tuottajilla kunkin teoksen erityistarpeiden
mukaan.

Mikäli hakija ei hallitse kaikkia työnkuvan vaatimia tehtäviä, kouluttautuminen työn sisällä on
mahdollista tai työnkuvaa voidaan muokata valittavan henkilön osaamisen mukaan. Yllä
mainittujen alueiden hallitseminen on kuitenkin hakijalle eduksi.

Mitä vaaditaan

Hakijalla on oltava taide- tai kulttuurialan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto tai
vastaava työelämässä hankittu kokemus. Tuottajan työkielet ovat suomi ja englanti.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus poikkeuksellisten esitysten tai taideteosten
tuotannosta. Näihin voi lukeutua esim. kokemus taiteen tuottamisesta julkisissa tiloissa tai
hybridimuotoisten esitysten tuottaminen (digitaalista ja fyysistä tilaa yhdistävät esitykset tai
esitystaiteeseen lukeutuvat teokset).

Arvostamme luovaa tuottajuutta, jossa tuottaja on elimellinen osa taiteellista työskentelyä.

Toimenkuva vaatii vakituista läsnäoloa pääkaupunkiseudulla.

Palkka ja työaika

Työ on jatkuva ja puolipäiväinen (50 %). Palkka on 1500 €/kk. Tavoitteena on vakiinnuttaa työ
kokopäiväiseksi riippuen ryhmän saamasta rahoituksesta.

Ryhmä työskentelee etänä sekä projekteista riippuen paikka- ja tilannesidonnaisesti.

Toimistopaikan hankkiminen tuottajalle yhteisöllisesti jaetuista tiloista on mahdollista.
Ryhmä ei ekologisista syistä tavoittele omaa tilaa.

Haku on auki 22. 1. 2023 saakka. Työ voi alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja sekä hakemukset:
Taiteellinen johtaja Samee Haapa
centerforeverything (at) gmail.com.
www.kaikenkesk.us