Playdate Remote

Lauantaina 4. 4. 2020 klo 17 – 23 järjestetty etätapahtuma Playdate Remote loi tilaa taiteellisesti kiinnostaville etäesityksille, mahdollisti turvallisempia tapoja kokea esittävää taidetta poikkeustilanteessa ja toi ihmisiä yhteen uusilla tavoilla.

Playdate Remoten yhteydessä etäesitys tarkoittaa esityksiä, jotka tapahtuvat turvallisen välimatkan päästä, mutta jotka lisäävät yleisön jäsenten sosiaalisuutta ja intimiteetin kokemuksia. Ne ovat fyysisesti etäällä, mutta sosiaalisesti lähellä. Ne voivat olla esityksiä, jotka tutustuttavat tuntemattomia ihmisiä toisiinsa tai muulla tavoin yhdistävät tämän hetken poikkeukselliselle tilanteelle ominaisen etäisyyden tarpeen toisenlaisiin läheisyyden muotoihin.

Tällaiset esitykset käyttävät hyväkseen erilaisia mobiiliteknologioiden ja verkkoalustojen mahdollisuuksia, mutta ne voivat tapahtua myös fyysisessä todellisuudessa – kunhan säilytetään turvallinen etäisyys kaikkien tilanteessa olevien kesken. Mikäli viranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjeet ja suositukset muuttuvat, kaikki esitykset voidaan siirtää kokonaan verkkoon.

Esitykset voivat sisältää tallennettuja osia, mutta kokonaisuudessaan ne tapahtuvat reaaliajassa – ne ovat eläviä esityksiä. Vaikka ihmiset eivät ensimmäisen Playdate Remoten aikaan voineet kokoontua samaan fyysiseen sisätilaan kokemaan esityksiä, esittävän taiteen muita ulottuvuuksia – esimerkiksi läsnäoloa – voidaan edelleen kokea poikkeuksellisissa olosuhteissa etäesityksien kautta.

Tapahtuman tavoitteena on rohkaista kaikkia luomaan uudenlaisia esitysmuotoja ja uusia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä muistuttaa, että vaikka koko yhteiskuntamme on suuren myrskyn keskellä, taide avaa tässäkin tilanteessa näköaloja uusiin suuntiin.

OHJELMISTO

Tapahtuman ohjelmisto koostui kolmesta etäesityksestä ja yhdestä keskustelusta.

Esitykset olivat taiteilijoilta

Ola Lewin (Esitykset klo 19 lähtien 20 min. välein)

Harold Hejazi (Esitys klo 20, kesto tunnin)

Miradonna Sirkka (Esitys klo 19 – 23, jonka aikana voit tulla ja mennä vapaasti)

Keskustelussa etäesityksistä ja niiden mahdollisuuksista vallitsevassa poikkeustilanteessa keskustelivat etäesitysten suomalaisia asiantuntijoita, Digiteatterin Maria Oiva ja Jyrki Pylväs sekä immersiosuunnittelija Eero Tiainen. Keskustelun veti Kaiken keskuksen taiteellinen johtaja Sami Henrik Haapala.

Keskustelu käytiin Zoomissa, jossa myös yleisö pystyi osallistumaan keskusteluun.

Keskustelua pystyi seuraamaan myös striiminä osoitteessa

https://www.facebook.com/thecenterforeverything/live/