Mikä on peliesitys?

Immersiivinen teatteri nousi merkittäväksi käsitteeksi esittävässä taiteessa Iso-Britanniassa 2000-luvun taitteesta lähtien. Suomessa se on löytänyt laajemmin tilaa pääasiassa 2010-luvun loppupuolelta lähtien. Termin alle on sijoitettu hyvin monenlaisia teoksia: teoksia, jotka asettuvat lähemmäs perinteistä paikkasidonnaista työskentelyä, pandemian aikana vuorovaikutteisia etäesityksiä Zoomissa sekä kolmiulotteisessa virtuaalitodellisuudessa (VR) toteutettuja esityksiä. Suomessa immersiivisiksi esityksiksi itseään kutsuvat voidaan useimmiten jakaa kahteen […]

Digitaalinen esitys

’Digitaalinen esitys’ oli (pienimuotoisesti) immersiivinen luentoesitys Eskus – Esitystaiteen keskuksessa 9. 2. 2019. Tämä on luennon teksti, jonka on kirjoittanut Samee Haapa. DIGITAALISET ESITYKSET Taiteelliset digitaaliset strategiat esittävissä taiteissa Tämä teksti keskittyy taiteellisiin strategioihin Kaiken keskuksen teoksissa viimeisen 10 vuoden aikana digitaalisuuden näkökulmasta. Keskityn erityisesti siihen miten digitaaliset välineet ja alustat ovat toisaalta antaneet mahdollisuuden […]