Kaiken keskustelu

KAIKEN KESKUSTELU: Immersiiviset esitykset nyt Kaiken keskustelu on keskustelujen sarja, joka nostaa esille ajankohtaisia aiheita liittyen immersiivisiin, osallistaviin ja vuorovaikutteisiin esityksiin sekä peliesityksiin. 

Tässä keskustelussa keskitytään immersiivisten esitysten tilanteeseen juuri nyt. Erityisenä aiheena ovat esitysten yleisösuhteet. Immersiiviset esitykset sulkevat yleisön konkreettisesti sisälleen. Ne upottavat yleisön esitykseen usein moniaistisin keinoin. Samalla ne kyseenalaistavat totuttuja esitysten yleisösuhteita. […]

Etäjamit

Etäjamit ovat poikkeustilan versio dj jameista. dj jamit käyttävät kontakti-improvisaatiota yhteyden perustana, etäjameissa yhteys improvisoidaan dj:n soittaman musiikin, yhteisen virittäytymisen ja yhteisen tanssin kautta. JAMIEN RAKENNE 18 – 18.30 Saapuminen Zoomiin Voit moikata tuttuja ja virittäytyä kuten haluat. Jamien vetäjä myös auttaa sinua mahdollista teknisten pulmien kanssa. 18.30 – 19 Yhteinen ja vedetty virittäytyminen 19 […]

Immersiivisen teatterin työpaja

Ilmoitamme täällä kun työpaja järjestetään seuraavan kerran. Työpaja opettaa immersiivisten ja osallistavien esitysten teoriaa ja erityisesti käytäntöä. Immersiiviset esitykset käsitetään usein esityksinä, jotka upottavat katsojan teoksen näyttämökuvaan, mutta laajemmin ymmärrettynä ne tarkoittavat esityksiä, jotka haastavat esitysten perinteisen yleisösuhteen. Osallistavat esitykset tarkoittavat laajaa kirjoa esityksiä, jotka käyttävät mm. pelisuunnittelun ja aktivismin keinoja laajentaakseen perinteistä esityskäsitystä. Työpaja […]

Kansainvälinen Koneälypuolue

Koneälypuolue toteutettiin Suomessa vuosina 2017-2018 sekä Ruotsissa ja Norjassa vuosina 2019-2021. Aiemmat toteutukset Suomessa: Koneälypuolueen julkistus Kiasmassa (2017) Koneälypuolueen (FI) perustamiskokous (2018)  Vuoden 2020 aikana Suomen, Ruotsin ja Norjan Koneälypuolueet yhdistettiin pienimuotoisesti verkossa. Teoksen pohjoismaista yhteistyötä tuki Pohjoismainen kulttuurirahasto, Pohjoismainen kulttuuripiste ja Statens kulturråd. Koneälypuolue on jatkuva taideteos ja poliittinen projekti. Ota yhteyttä yhteystietolomakkeen kautta […]

DJ Jamit

seuraavat dj jamit sekoillaan helsingissä la 16. 3. klo 20 – 23. dj jamit ovat jamit, joissa yhdistyy dj:n soittama musa, lempeä visuaalisuus ja kontakti-improvisaatiojamit. tarkkavaistoinen dj seuraa yleisöä samalla intensiteetillä kuin improvisoiva muusikko improvisoivaa tanssijaa. 70-luvulla kontakti-improvisaatio syntyi tanssin kokemiseksi uudella tavalla ja kontakti-improjamit tuon kokemuksen jakamiseksi. dj jamit jatkavat ehdotuksia jameiksi vuonna 2024. […]

Aisticocktailbaari

Aisticocktailbaari on esityskonsepti, joka kehitettiin alun perin Elämyspuisto Turku 2011 –kokonaisuutta varten osaksi Euroopan kulttuuripääkaupungin virallista ohjelmaa Turussa vuonna 2011. Sen jälkeen se on toteutettu mm. Flow Festivalilla Helsingissä ja Mono Festivalilla Ruotsin Lundissa. Esityksen lisäksi sitä on käytetty myös pedagogisena lähestymistapana mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä esitystaiteen tuotantotalo Mad House Helsingille toteutetun ja nuorille suunnatun […]

Kesän dj jamit

kesän dj jamit perustuvat dj:n soittamalle musiikille, yhteiselle virittäytymiselle ja tanssille sekä kosketukselle. jamit pidetään joka kerta vaihtuvassa puistossa. puisto sijaitsee aina helsingin keskusta-alueella helppojen kulkuyhteyksien päässä. huonon ilman sattuessa jamit siirretään eskus – esitystaiteen keskukselle (kaasutehtaankatu 1) helsingin suvilahteen. dj jamit nousevat kontakti-improvisaatiosta. K-I on improvisaatiota yhteisen kontaktipisteen kautta. koronatilanteen vuoksi sovimme toistaiseksi jamien […]

Playdate Remote

Lauantaina 4. 4. 2020 klo 17 – 23 järjestetty etätapahtuma Playdate Remote loi tilaa taiteellisesti kiinnostaville etäesityksille, mahdollisti turvallisempia tapoja kokea esittävää taidetta poikkeustilanteessa ja toi ihmisiä yhteen uusilla tavoilla. Playdate Remoten yhteydessä etäesitys tarkoittaa esityksiä, jotka tapahtuvat turvallisen välimatkan päästä, mutta jotka lisäävät yleisön jäsenten sosiaalisuutta ja intimiteetin kokemuksia. Ne ovat fyysisesti etäällä, mutta sosiaalisesti […]

Digitaalinen esitys

(Pienimuotoisesti) immersiivinen luentoesitys immersiivisyydestä Kaiken keskus ja sitä edeltänyt Kadonnut kaupunki Oy ovat suomalaisen immersiivisen teatterin ja peliesitysten pioneereja. He ovat toimineet Suomessa tienraivaajina sekä teknologian että pelisuunnittelun keinojen yhdistämisessä esittävään taiteeseen. Digitaalisuus on esittävän taiteen kentällä nostettu viime vuosien aikana esille erityisesti yleisötyön ja markkinoinnin näkökulmasta. Yleisötyön ja markkinoinnin lisäksi Kaiken keskus on taiteellisessa […]

Immersiivisen teatterin jatkopaja

Työpaja syventää immersiivisten esitysten ja peliesitysten teoriaa sekä erityisesti käytäntöä. Se opettaa keinoja kutsua yleisö osaksi esitystä, neuvotella suostumuksesta sekä avaa käytetyimpiä pelirakenteita immersiivisissä esityksissä. Erityistä huomiota työpajassa kiinnitetään siihen kuinka avata reittejä yleisön moniaistiselle osallistumiselle ja siihen, millaisia yleisösuhteita työpajan osallistujat haluavat toteuttaa omassa taiteellisessa työssään. Työpaja keskittyy immersiivisten ja peliesitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen. […]